Welcome to DTO ADVIES

DTO Advies is een organisatieadviesbureau gericht en gespecialiseerd op het voorkomen van ziekteverzuim vanuit alle opzichten.

Get Started

Over ons


Wie zijn wij

DTO Advies is een organisatieadviesbureau gericht en gespecialiseerd op het voorkomen van ziekteverzuim vanuit alle opzichten. Wij beschikken over ruime expertise om nieuw beleid te bepalen ten aanzien van het voorkomen van ziekteverzuim en het binnen uw bedrijf ten uitvoer te brengen. Zowel op het individu, op groepen werknemers, als op de gehele strategie binnen de bedrijfsvoering.

Wat doen we

Wij maken gebruik van de nieuwste arbeid- en organisatietechnieken en sluiten aan op de ontwikkelingen in de markt en de meest recente politieke besluitvormingen (waaronder bijvoorbeeld het Eigenrisicodragerschap Ziektewet) om ziekteverzuim te voorkomen.

Ons doel hierin is:

- arbeidsongeschiktheid voorkomen bij moeizaam te behandelen problematiek om uiteindelijk een beter resultaat voor uw bedrijf te realiseren ten aanzien van de kosten;

Ons doel

- evenzo is voor ons van belang om bij uw bedrijf een beter effect te realiseren ten aanzien van intern strategische targets waaronder moreel, motivatie, gedrag en dienstverlening.

Daarnaast hebben wij ons als specialisatie toegelegd op het complete ziektebeeld Autismespectrum Stoornis. Wij hebben hier niet de intentie om de mensen met dit ziektebeeld te begeleiden naar arbeid (jobhunting); wel de intentie om het werk dat zij hebben te behouden en deze groep te beschermen tegen uitval en de steeds hoger gestelde eisen van onze huidige complexe samenleving.

Our skills

Zeer ruime Expertise
Organisatietechnieken
Strategie
Doelgerichtheid
Ondersteuning

Achtergrond


Huidige tijden:


Ziekteverzuim is inmiddels in de huidige tijdsgeest een last geworden. Niemand is er bij gebaat, zowel het bedrijf niet als de werknemer zelf. Dit behoeft geen verdere toelichting.

Over langere tijd en vele jaren bestond er weinig aandacht voor verzuim. De WAO was destijds een gangbare, meer nog bruikbare en met enig cynisme wellicht dankbare optie. De laatste jaren is daar gelukkig een kentering in ontstaan (de WIA en de Wet Verbetering Poortwachter).

Feit is dat een bedrijf zo gezond mogelijk dient te zijn en zonder last te hebben van ziekte. Ziekte en arbeidsongeschiktheid kost geld, tijd en energie.

Om verzuim succesvol vóór te zijn of aanzienlijk te verminderen moeten bedrijven een aantal tools zorgvuldig kunnen hanteren. Vanuit de reguliere kanalen (arbodiensten) bestaan er ruimschoots adequate middelen om verzuim te begeleiden. De reguliere begeleiding behoort niet tot onze corebusiness, dat beheersen we wel, tot in detail. Maar de kracht zit juist in de preventie om die reguliere begeleiding te voorkomen, om ziekte-uitval vóór te zijn of waarin dit had kunnen worden vermeden. Daar zit onze kracht.

Autisme:


Het risico van uitval ten aanzien van deze brede groep wordt de laatste jaren steeds groter. De hedendaagse maatschappij richt zich namelijk steeds meer op hogere kwaliteitseisen, aansluitend grotere financiële belangen en het feit dat de skills ten aanzien van communiceren op een steeds hogere lat worden gelegd. Deze zaken betreffen nu juist de knelpunten waarop autisten kunnen gaan disfunctioneren. Wij proberen dat tegen te houden, voor de autist, en voor u, als werkgever. Het is een wederzijds belang.

Autisten zijn over het algemeen harde werkers, met veel loyaliteit, en dito wilskracht om verder te komen. Vaak zijn ze alleen communicatief niet sterk en vaardig, beschikken ze moeizaam over commerciële vaardigheden en ontbreekt het hen aan flexibiliteit. En juist daarin schuilt ook hun kracht, om zich sterk te maken aan de andere kant van deze competenties.

Wij zorgen ervoor dat juist die autistengroep beschermd wordt tegen een overvraging vanuit de huidige competentie – consumptie - maatschappij en dat zij uitstekend kunnen excelleren vanuit hun eigen vaardigheden.


Zorgvuldige en Effectieve

Deskundigen, maar Modern

We passen ons aan op alles

Discrete en
Precieze

Aanpak


Wij, als ervaren adviseurs, hebben een brede praktijkervaring binnen alle facetten van verzuim en begeleiding, fungeren op ieder niveau van een organisatie en verstaan iedere vorm van cultuur, beleving en achtergronden van uw werknemers in uw bedrijf. Wij zijn gesprekspartners van directieniveau tot de onderste lagen van uw organisatie. Daar ligt onze kracht; om alle niveaus in beweging te krijgen.

De adviseurs van DTO Advies kunnen uw bedrijf hierin uitstekend ondersteunen, als adviseur en/of coach. Zij zijn in staat uw bedrijf te ondersteunen en te veranderen naar een gezonder werkklimaat op een heldere en pragmatische werkwijze.Welke weg / strategie

Bedrijven zijn voortdurend in beweging. Reorganiseren betreft tegenwoordig een deel van het dagelijks beleid. Het vinden van nieuwe strategieën binnen de corebusiness heeft prioriteit in de huidige economische ontwikkelingen.

Vele zaken als administratieve organisatie, belastingtechnische zaken, ziekteverzuim, import en exportregelgeving etc vereisen langzamerhand steeds meer specifieke kennis en inzet.

Doorgaans wordt deze toename aan regelgeving als extra of last ervaren door bedrijven en stagneert het frequent de feitelijke focus op de bedrijfsvoering. Het bedrijf heeft een helder beeld van haar te realiseren targets en wenst minimale tijd te besteden aan dergelijke en vaak lastige bijzaken.

Ziekteverzuim, preventie en cultuur moet vanuit de strategie bezien zeker als een managementzaak worden beschouwd. De aansturing hierin vereist mede een maximale inzet van de onderliggende niveaus en werknemers.

Het is van belang om die verzuimstrategie, de structuur en de feitelijke uitwerking hiervan tot in het diepste van de organisatie te realiseren en te borgen.


Zorgvuldige en Effectieve

Deskundigen, maar Modern

We passen ons aan op alles

Discrete en
Precieze

Model


Wij werken op basis van een model om verzuim op alle details helder te krijgen met betrekking tot de feitelijke oorzaak (het grijze verzuim). Daarnaast implementeren wij zonodig een (deels) nieuw verzuimbeleid om veranderingen in te zetten tot op acceptatieniveau en om schadelastbeheersing integraal in te voeren. Wij kunnen het (verzuim)roer geheel overnemen indien dat gewenst is.


Ons werkwijze

Ons werkwijze is veelzijdig en omvat het volgende:

- in iedere situatie kunnen wij een scan inzetten met betrekking tot een mogelijk probleem in relatie tot (dreigend) verzuim op de werkvloer binnen een afdeling, divisie of het totale bedrijf;

- duidelijk inzicht, afspraken en overeenkomst over te realiseren doelstellingen en welke stappen hiertoe genomen moeten worden;
- interne conflictbemiddeling in relatie tot verzuim;
- coaching op werknemerniveau;
- het leiden van veranderingstrajecten en begeleiden van implementaties met betrekking tot verzuimbeleid op bedrijfsniveau en individueel niveau;
- volledige coaching en begeleiding van autisten ter voorkoming van uitval.

Het uiteindelijke doel is dat de organisatie van binnenuit aangestuurd wordt op verzuim en alle aanverwante randverschijnselen. De specifieke werknemer met het ziektebeeld autisme is hierbij geheel inbegrepen. Het is zaak voor ons dat het ingezette model binnen enkele maanden direct zichtbaar zijn vruchten afwerpt en schadelastbeheersing zichtbaar wordt.

Dat is uw doel, maar bij ons de eerste prioriteit!


Indien u contact met onze organisatie wilt en/of nadere informatie wenst kunt u onderstaande formulier invullen met daarop vermeld uw vragen of verzoek voor contact.

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op

 

Where we are


  • DTO ADVIES
  • Schoonenburgsingel 17 2135 GA
  • Hoofddorp
  • 023-5763056 / 06-50494412
  • dto@dtoadvies.eu
Show Map